Přehled veřejných zakázek ve stavu prokazování kvalifikace

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka Vápenného hydrátu
podlimitní Prokazování kvalifikace 18.09.2023 20.10.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016