Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka tekutého síranu hlinitého
nadlimitní Zadáno 01.03.2021 15.03.2021 10:00
PI19004 Modernizace datových sítí v areálu UVŽ - STAVBA
mimo režim ZZVZ Zadáno 22.01.2021 24.02.2021 10:00
PI20008 Kogenerace ÚVŽ - STAVBA
mimo režim ZZVZ Zadáno 22.01.2021 22.02.2021 10:00
Pojištění majetku, terorismu a odpovědnosti
nadlimitní Zadáno 27.07.2020 01.09.2020 10:00
PI18018 Modernizace ÚVŽ, 3.stavba (rekonstrukce F1) - Zhotovitel projektu
nadlimitní Zadáno 23.06.2020 14.08.2020 10:00
Dodávka elektrické energie pro rok 2021
mimo režim ZZVZ Zadáno 15.06.2020 08.07.2020 10:00
Dodávka zemního plynu pro rok 2021
mimo režim ZZVZ Zadáno 15.06.2020 08.07.2020 10:00
PI20008 Kogenerace ÚVŽ - projekt
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2020
Dodavatel zadávacích řízení v rámci realizace projektu „PI18018 Modernizace ÚVŽ, 3.stavba (rekonstrukce F1)“
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2020
PI16018 MVE areál VDJ Jesenice - STAVBA
mimo režim ZZVZ Zadáno 21.02.2020
Dodávka hydrátu vápenatého pro Úpravnu vody Želivka
nadlimitní Zadáno 05.08.2019 16.12.2019 09:00
PO16009 Oprava stavební části objektů štolového přivaděče
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2019
Dodávka elektrické energie pro odběrná místa společnosti Želivská provozní a.s. pro rok 2020
mimo režim ZZVZ Zadáno 10.06.2019
Dodávka zemního plynu pro odběrná místa společnosti Želivská provozní a.s. pro rok 2020
mimo režim ZZVZ Zadáno 10.06.2019
PI16018 MVE areál VDJ Jesenice - projekt
podlimitní Zadáno 28.03.2019
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3  ››