Profil zadavatele: Úpravna vody Želivka, a.s.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
PI20008 Kogenerace ÚVŽ - STAVBA
mimo režim ZZVZ Zadáno 22.01.2021 22.02.2021 10:00
PI18018 Modernizace ÚVŽ, 3.stavba (rekonstrukce F1) - Zhotovitel projektu
nadlimitní Zadáno 23.06.2020 14.08.2020 10:00
PI20008 Kogenerace ÚVŽ - projekt
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2020
Dodavatel zadávacích řízení v rámci realizace projektu „PI18018 Modernizace ÚVŽ, 3.stavba (rekonstrukce F1)“
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2020
PI16018 MVE areál VDJ Jesenice - STAVBA
mimo režim ZZVZ Zadáno 21.02.2020
PO16009 Oprava stavební části objektů štolového přivaděče
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2019
PI16018 MVE areál VDJ Jesenice - projekt
podlimitní Zadáno 28.03.2019
PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU) - Zhotovitel stavby
nadlimitní Zadáno 04.09.2017 15.01.2018 10:00
Poradenské služby
podlimitní Zadáno 14.06.2017
PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU) - Správce stavby
nadlimitní Zadáno 27.09.2016 21.11.2016 10:00
PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU) - zhotovitel projektu
nadlimitní Zadáno 26.01.2016 18.04.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016