Profil zadavatele: Želivská rozvojová a.s.

  • Název: Želivská rozvojová a.s.
  • IČO: 10896562
  • Adresa:
    K Horkám 16/23
    10200 Praha
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.zelivska.cz/profile_display_113.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 041229

Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Projektová dokumentace - přepracování 16.10.2023