Profil zadavatele: VODA Želivka, a.s.


Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Darovací smlouva 17.04.2024
Doprava a montáž nábytku 16.04.2024
Kupní smlouva 16.04.2024
PC Obnova zastaralé techniky 10.04.2024
Projektová dokumentace 09.04.2024
Projektová dokumentace 09.04.2024
Intranet 05.04.2024
Poskytování služeb - správa sítě 05.04.2024
Vypracování znaleckého posudku 05.04.2024
Znalecký posudek 03.04.2024
Zpracování koncepce rozvoje energetiky 02.04.2024
Pojistná smlouva 28.03.2024
Darovací smlouva 22.03.2024
Poskytování servisních služeb 11.03.2024
Zajištění užívání SIM karty 11.03.2024
Poskytování služeb kyber. bezpečnosti 07.03.2024
Vypracování odborné expertízy 05.03.2024
Vypracování odborné expertízy 05.03.2024
Předběžný odhad hodnoty stavby štoly 28.02.2024
Rekonstrukce podlahy v suterénu D2 27.02.2024
1 2 3 4 5  ››